Herbrink Adviesgroep

Onze werkwijze voor particulieren
Geschreven door Administrator
 • 1Inventarisatie & Quickscan
  Wij stellen samen met u een klant -en risicoprofiel op en maken een inventarisatie van uw verzekeringen, beleggingen, vermogen, hypotheek, pensioen en andere vermogensbestanddelen. Vervolgens maken wij een Quickscan; begroting en voorlopige analyse & adviestraject. Na uw akkoord vervolgen wij het traject In -& Overzicht.
 • 2Analyse
  Wij maken een uitgebreide analyse van de geïnventariseerde verzekeringen en vermogensbestanddelen o.b.v kwaliteit, kosten en rendement.
 • 3Advies
  Door de analyse af te stemmen op uw wensen, klant –en risicoprofiel ontstaat een uitgewerkte adviesrapportage.
 • 4Bemiddeling
  U bent uiteraard vrij in uw keuze om de adviesrapportage via onze bemiddeling te laten realiseren.
 • 5Nazorg
  We maken een voorstel om periodiek de uitgewerkte adviesrapportage te toetsen aan uw huidige wensen en omstandigheden