Herbrink Adviesgroep

Onze werkwijze voor ondernemers
Geschreven door Administrator
  • 1Inventarisatie & Quickscan
    Wij stellen samen met u een klant -, bedrijf -en risicoprofiel op en maken een inventarisatie van uw verzekeringen, beleggingen, vermogen, hypotheek, pensioen en andere vermogensbestanddelen. Vervolgens maken wij een Quickscan; begroting en voorlopige analyse & adviestraject. Na uw akkoord vervolgen wij het traject In -& Overzicht.
  • 2Analyse
    Wij maken een uitgebreide analyse van de geïnventariseerde verzekeringen en vermogensbestanddelen o.b.v kwaliteit, kosten en rendement.
  • 3Advies
    Door de analyse af te stemmen op uw wensen, klant –en risicoprofiel ontstaat een uitgewerkte adviesrapportage.
  • 4Bemiddeling
    U bent uiteraard vrij in uw keuze om de adviesrapportage via onze bemiddeling te laten realiseren.
  • 5Nazorg
    We maken een voorstel om periodiek de uitgewerkte adviesrapportage te toetsen aan uw huidige wensen en omstandigheden