Herbrink Adviesgroep

QuickScan 

Na onze kennismaking en inventarisatie maken wij een Quickscan voor u. Deze Quickscan bestaat uit een voorlopig analyse- en adviestraject. U krijgt een duidelijk beeld van de mogelijke aanpassingen, optimalisatie èn besparingen. Uiteraard is een begroting en samenwerkingsvoorstel een onderdeel van de Quickscan.

De Quikscan is vrijblijvend en van toepassing op al onze diensten zoals; vermogensplanning, hypotheek, zakelijke verzekeringen, personeelsvoorzieningen, pensioen, en oudedagsvoorzieningen.

 

 

...